・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◆◇◆ Select Language ◆◇◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Chinese ・ English ・ Indonesian ・ Korean ・ Spanish ・ Thai ・ Vietnamese

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017/04/18

جلسه تبادل میان فرهنگی از وعده های غذایی     من یک معلم پخت و پز شدم
من علیرضا یک پسر  ایرانی و 19 ساله هسنم
 خوشبختانه برنامه با استقبال و همکاری خوب مردم روبه رو شد، و کوکوی سیب زمینی بیشتر مورد استقبال قرار گرفت به علت طرز پخت بسیار ساده. و برای آنها نوع برنجی را که ما استفاده میکنیم به علت دانه دانه بودن و زرشک خیلی عجیب بود.

برای من تجربه خیلی خوبی بود به امید تجربه های بیشتر.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・