・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◆◇◆ Select Language ◆◇◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Chinese ・ English ・ Indonesian ・ Korean ・ Spanish ・ Thai ・ Vietnamese

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2017/01/23

tham gia buổi giao lưu văn hóa ẩm thực
vic nu ăn rt là thú v


Ngô Thanh Bình trường Unitas Trường ngôn ng Nht bn
Bui giao lưu văn hóa m thc rt vui v
Món ăn rt thú v , đơn gin nên mi người đu có th làm được
Giáo viên hướng dn nu ăn rt gii và nhit tình . Món ăn rt ngon . Trong bui hc nu ăn tôi đã ra rau , ct tht , đun nước và hc cách nu món ănnhà tôi đã làm li món ăn này


Các bn sinh viên trường khác rt vui v , thân thin , chúng tôi đã nói chuyn và tr thành bn bè .


Tiết mc o thut rt thú v
Cám ơn giáo viên , bn bè và tt c mi người .


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・